ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР "ДУШЕВНАЯ ПРОГУЛКА"

1990,00
р.
Лао Бай Ча,2019г.
Красный чай, Хэй Ло, 2022г.
Шу пуэр, Ча Шу Ван, Дед. 2017г.
Шэн пуэр, Лао Чжуан, 2004г.
GABA улун Цин Сян, 2022, Алишань
весь чай по 10гр.