Чайный набор.

990,00
р.
Юэ Гуан Бай, Цзинь Нуо Шань - 10гр.
Зеленый чай, Лунцзин, 2022г. - 10гр.
Хун Ча, Юньнань Хунь Ло - 10гр.
Гуандунский улун, ФХДЦ - 10 гр.
Шу Пуэр, Тибетский путь, 2016г. - 10 гр.
Шэн Пуэр, Кубышка - 10 гр.
Click to order